Thursday, September 29, 2011

Personel Computer / Komputer PeribadiPerkakasan Pada Komputer :

01] Monitor
02] Motherboard
03] CPU
04] RAM
05] Expansion Card
06] Power Supply
07] Optical disk drive
08] Hard disk drive
09] Keyboard
10] Mouse

Touch Screen

SATA Hard Disk

RAM


SDRAM dan DDR RAM

Ingatan
Merujuk kepada cip komputer yang menyimpan maklumat yang dapat diakses dengan cepat oleh CPU.
RAM
# Ingatan Capaian Rawak (Random Access Memory - RAM) digunakan untuk menyimpan maklumat dan arahan yang melaksanakan program komputer. Program akan dipindahkan dari storan pada pemacu cakera kepada RAM. RAM adalah tempat storan sementara di mana isi kandungannya akan hilang apabila bekalan kuasa diputuskan.
# Dengan saiz RAM yang lebih besar, pengguna dapat menikmati persembahan yang lebih pantas terutama ketika menggunakan sistem operasi Windows atau perisian-perisian yang canggih. Dengan saiz RAM yang besar juga, operasi multitasking dapat dilaksanakan dengan lebih pantas. (Contoh operasi multitasking adalah apabila kita membuka lebih dari satu perisian serentak - misalnya Word, Excel dan Powerpoint).
# Jumlah ingatan yang boleh dimasukkan dalam sesebuah PC bergantung kepada jumlah bank ingatan pada papan litar utama. (Pastikan anda memeriksa spesifikasi sistem dan konfigurasi susunan pada bank sebelum membeli dan menambah ingatan)

ROM
# Ingatan Baca Sahaja (Read Only Memory - ROM) mengandungi maklumat dan perisian kritikal yang kekal agar komputer dapat beroperasi. ROM adalah ingatan tak meruap kerana cip ingatan tidak akan kehilangan maklumat apabila bekalan kuasa diputuskan.

Printer

POST